“Open Day: MEGARISSIMO” – Sabato 11 Gennaio ore 17.00 – 19.00