C_I_333 Giornata della Sicurezza Stradale – Errata corrige C_I_329